Realiseerides oma potentsiaali jõuate enese jaoks parima eluni

Eudaimon Consultingi loomise lugu

Eudaimon on kreekakeelne sõna, mis koosneb sõnadest eu - hea ja daimon (daeman) - meel. Vanadel kreeklastel oli igatsus õnne järele nii suurel määral arenenud, et nad nimetasid õnnekeskset eneseteostusteooriat eudaimonismiks. Sõnasõnalt “hea meel”, mida tihti “õnnena” tõlgitakse.

Nicomacheose eetikas ütleb Aristoteles, et eudaimonia tähendab "teeb ​​ja elab hästi", ta tundub subjektiivselt rahul sellega, kuidas asjad tema elus on. Eudaimonia on enamat hõlmav mõiste kui lihtsalt õnn, mida mõistame sellena täna. Me tahame tunda end hästi kohe ja pigem ei mõtle liiga palju ette. Vanad kreeklased olid erineva vaatega õnnele. Aristoteles rääkis, et saavutada eudaimoniat on see, mida inimene võib saavutada realiseerides oma potentsiaali. Realiseerides oma potentsiaali jõuate enese jaoks parima eluni.

Eeltooduga nõustus 5. sajandil eKr elanud Vana-Kreeka filosoof Sokrates, kes pidas oluliseks aidata inimestel ennast tundma õppida. Tõhusaimalt sai seda teha küsimuste abil. „Ma ei saa kellelegi midagi õpetada - ma saan ainult panna neid mõtlema“, on tema mõte, mida peetakse coachingu aluseks. Enesest lähtuvad teadmised toovad kaasa paremad võimalused eesmärgile jõudmiseks. Sokrates jagas Aristotelese veendumust, et teostades end pidevalt jõuate oma potentsiaali realiseerimiseni, mille tulemuseks on eudaimon ehk õnnelik elu.

Coachinguga kasvab inimese eneseteadlikkus oma eesmärgist, selle saavutamise teest ja võimetest. Eneseteadlikkuse kasv on see, mis viib inimese enese potentsiaali realiseerimisele. Kaasaegse positiivse psühholoogia üks rajajaid Seligman rõhutab, et eudaimonia - hea elu on see, mida Aristoteles mõtles õnneotsingute all. Aeg peatub, eneseteadvus (self-consciousness) on tahaplaanile nihkunud ja isik on oma tegevusest haaratud. Hea elu sisaldab juuri, mis lubavad lennata - see sisaldab teadmisi oma tugevustest, toetumist nendele, tehes seda, milles ollakse parim!